top of page
Våre medlemmer

Medlemmer legevakter

Aker Legevakt/KAD

Asker og Bærum Legevakt

Bergen Legevakt

Bodø Legevakt

Bykle og Valle Legevakt

Drammen Legevakt

Follo Legevakt

Hedmarken Legevakt

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter       

Kongsberg Legevakt

Kristiansand Legevakt, Kristiansand kommune  

Larvik Legevakt, Larvik kommune                      

Legevakta i Arendal                      

Legevakta i Tromsø                     

Nedre Romerike Legevakt                     

Nittedal Legevakt                                                                          

Oslo Legevakt

Skien legevakt

Rana Legevakt

Ringerike Legevakt

Sandefjord Legevakt                                          

Sarpsborg og Rakkestad Legevakt                     

Aremark og Halden Legevakt

Trondheim Legevakt  

Tønsberg Legevakt  

Legevakten i Vågan

Vesterålen interkommunale Legevakt

Lofoten interkommunale Legevakt

Vertikal helseassitanse

Medlemmer sykehus/helseforetak

Akershus Universitetssykehus HF     
Bærum Sykehus, Vestre Viken HF                     
Akershus Universitetssykehus HF     
Diakonhjemmet Sykehus       
Kongsberg Sykehus, Vestre Viken HF 
Lovisenberg Diakonale Sykehus                      
Oslo Universitetssykehus HF  
Ringerike Sykehus, Vestre Viken HF              
bottom of page