Sikre pasienters helsehjelp

- bestill manualer eller kurs 

Riktig bruk av MTS ved legevakter og akuttmottak er med på å sikre at pasienters kliniske behov for helsehjelp blir riktig prioritert.

 

Grunnkurs 

 

TID: 5.Februar

STED: Ullevål sykehus

 

Påmelding av deltakere i skjema.

Takk for din bestilling!

Instruktørkurs 

 

TID: 23. Juni

STED: Elektronisk via Teams

 

Påmelding av deltakere i skjema.

Thanks! Message sent.

 

Årsmøte 2020

 

TID: 26. Mars kl. 12-16 Avlyst

STED: Kirurgisk auditorium, Aker sykehus

 

Påmelding av deltakere i skjema.

Thanks! Message sent.

 

Instruktørsamling

 

TID: 26. Mars kl. 9-15 Avlyst

STED: Kirurgisk auditorium, Aker sykehus

 

Påmelding av deltakere i skjema.

Thanks! Message sent.

 

Bestilling e-bok

 

Bestilling Triagemanualer

 

Innkjøp av Triagemanualer

kr 400,- per stk. inkl. forsendelse.

Manualene sendes i posten, 

når faktura er betalt

Thanks! Message sent.