top of page

Om oss  

Norwegian Manchester Triage Group (NMTG) er en non-profit organisasjon som har som formål å forvalte bruk av Manchester Triage System (MTS) i Norge. 

Bakgrunn

Bakgrunn

Norwegian Manchester Triage (NMTG) ble opprettet 24.09.2010, og har siden 16.12.2014 vært registrert i Brønnøysundregisteret som FLI – forening/lag/innretning.

 

Vi er del av et internasjonalt nettverk som har lisens i bruken av Manchester Triage Scale (MTS).  NMTG har inngått samarbeidsavtale (Memorandum of Understanding) med Manchester Triage Group (MTG) og Advanced Life Support Group (ALSG), og er forpliktet å være den organisasjonen som forvalter MTS i Norge.  NMTG er medlemmer av MTS’ International Reference Group (IRG).

NMTG som organisasjon

Norwegian Manchester Triage Group (NMTG) er en non-profit organisasjon som har som formål å forvalte bruk av Manchester Triage System (MTS) i Norge. Dette innebærer blant annet å forvalte den norske oversettelsen, å utdanne norske instruktører og å være bindeledd mellom norske medlemmer og moderorganisasjonen i England, Manchester Triage Group (MTG).

 

NMTG er organisert med et styre, daglig leder og faggruppe. Medlemmene fungerer som generalforsamling, og det arrangeres årsmøte hvor det velges styre og medlemmene har stemmerett i viktige saker. Daglig leder er ansatt i 25% lønnet stilling, og er ansvarlig for daglig drift i samarbeid med styrets- og faggruppens leder.

Alle norske helseforetak som har akuttmottak og norske kommuner med legevaktsansvar kan være medlemmer av NMTG. Medlemskap forankres i egen samarbeidsavtale mellom NMTG og det enkelte medlem. Alle medlemmer betaler inn en engangs innmeldingsavgift i henhold til avtale. Brukere av TTA betaler i tillegg en årlig avgift i henhold til avtale. Avgifter fastsettes av årsmøtet.

 

Det kan kun foreligge en godkjent oversettelse av MTS pr språk, i Norge er det NMTG som har faglig ansvar for denne. Wiley & Son i Storbritannia administrerer rettigheter for salg av trykt utgave og bruk av elektronisk versjon. Derfor må alle forlag / software-leverandører som ønsker å bruke MTS må ha lisensavtale med Wiley & Son.  

Dette betyr at alle medlemmer forplikter seg til å bruke den godkjente norske oversettelsen av MTS. De forplikter seg også til å utøve MTS-triage slik systemet beskriver og slik de har lært på kurs i regi av NMTG.

Organisasjonen

Medlemmer i styret

Germar Schneider (leder)

Stine Engebretsen ( nestleder)

OUS Akuttmottak

Vanja Kristin Sivertsen

Ahus

Ida Natås

Oslo legevakt

Inger Larsen

OUS Akuttmottak

Marit Irene Rystad

Bodø Legevakt

Marianne Zeiner

Trondheim legevakt

Cathrine Roland Wiik (Daglig leder)

Sykehuset i Vestfold, avd. Larvik

Styret
Faggruppen

Faggruppen

Stine Engebretsen (leder)

OUS/ OsloMet

Emma Maria Byre

Oslo legevakt

Inger Wastøl

Lovisenberg Diakonale sykehus

Tale Stensvold Brokstad

Asker og Bærum legevakt

Germar Schneider

Asker og Bærum Legevakt

Minna Laru

Trondheim Legevakt

Marianne Zeiner

Trondheim legevakt

Anita Raade

Oslo legevakt

Nina Hedkrok

Ahus

Kontakt
bottom of page