Interessert i Manchester Triage? 

Manchester Triage System ( MTS) er et internasjonalt prioriteringsverktøy som brukes for å hastegradsvurdere pasienter i legevakt og akuttmottak. Systemet skal sikre at riktig pasient får hjelp til riktig tid.

Oppmøtetriage

Telefontriage

Kurs

Manualer

Aktuelt

Oppmøtetriage

Verktøyet brukes til å hastegradsvurdere pasienter som kommer til legevakten eller akuttmottaket.

Telefontriage

Verktøyet brukes til å hastegradsvurdere telefonhenvendelser til legevakt , og til å gi råd til pasientene som ringer.

Kurs og møter!
 

Kontakt

Alle henvendelser til NMTG rettes til:

NMTG

Daglig leder

Cathrine Andersen Wiik

triage@nmtg.no

© 2018 FROSTRØYK