top of page

Interessert i Manchester Triage? 

Manchester Triage System ( MTS) er et internasjonalt prioriteringsverktøy som brukes for å hastegradsvurdere pasienter i legevakt og akuttmottak. Systemet skal sikre at riktig pasient får hjelp til riktig tid.

Oppmøtetriage

Verktøyet brukes til å hastegradsvurdere pasienter som kommer til legevakten eller akuttmottaket.

Telefontriage

Verktøyet brukes til å hastegradsvurdere telefonhenvendelser til legevakt , og til å gi råd til pasientene som ringer.

Kurs og møter!
Kontakt
bottom of page